______________________

Adam Walicki / Karol Radziszewski

SLAVOX (2016)

Interdyscyplinarny projekt będący połączeniem kompozycji muzycznej na głos, klarnet, wiolonczelę, gitarę elektryczną, instrumenty perkusyjne i elektronikę z performansem i instalacją wideo.

Czy wiek XXI przyniesie przepowiadane odrodzenie duchowości? Nie religii, a właśnie duchowości? Czy taki zwrot w naszym materialistycznym świecie jest możliwy? Czy modna dziś ezoteryka doprowadzi do renesansu pogańskich wierzeń? Kultura i religia słowiańska zostały wyparte przez chrześcijaństwo, Kościół w procesie chrystianizacji zwalczał jednak przede wszystkim oficjalne lub szeroko rozpowszechnione praktyki kultowe, często pomijając prywatne zwyczaje i wierzenia. W efekcie udało mu się zniszczyć kult Peruna czy Świętowita, natomiast na długi czas żywa pozostała wiara w demony i pomniejsze bóstwa, z biegiem czasu zlewająca się z wierzeniami chrześcijańskimi. Wiele wierzeń czy praktyk kultowych mających swoje korzenie jeszcze w okresie pogańskim przetrwało aż do dziś.

A gdyby potomków Słowian zamiast Piruna albo Welesa odwiedziło afro-brazylijskie bóstwo tęczy Oxumaré? Ukrywane niekiedy przez czarnoskórych niewolników pod postacią św. Bartłomieja, jest jednym z najważniejszych bogów religii Candomblé. Przez sześć miesięcy jest kobietą, przez sześć mężczyzną, a jego symbolem jest wijący się wąż, pobudzający krąg życia i podkreślający jego ciągłość.
Czy słowiańska duchowość wspierana przez afrykańskie moce, zdoła się wyzwolić spod jarzma ponad tysiącletniej kolonizacji? Slavox to synkretyczna ceremonia, która spróbuje na chwilę ucieleśnić tę wizję.

Adam Walicki - kompozycja, gitara elektryczna
Karol Radziszewski - reżyseria, performans
Barbara Kinga Majewska - śpiew, performans, libretto
Michał Pepol - wiolonczela
Michał Górczyński - klarnet
Krzysztof Topolski Arszyn - perkusja, transduktory
Tomasz Foltyn - performans
Bartosz Gelner - performans

Prawykonanie podczas Festiwalu Instalakcje 18 czerwca 2016 w Międzynarodowym Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcje – priorytet Zamówienia Kompozytorskie 2015-2016, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.