______________________

Koncert Życzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Program koncertu stanowią nadesłane w ramach odpowiedzi na open call życzenia, wraz z dołączonymi do nich piosenkami. Zgłoszenia zostają opracowane na głos solo i wykonane podczas koncertu w dniu 11 listopada. W 2017 roku koncert odbył się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w ramach wystawy Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem kuratorowanej przez Mariannę Dobkowską, Krzysztofa Łukomskiego. W 2018 roku koncert odbędzie się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej - Muzeum nad Wisłą w Warszawie w ramach wystawy Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy kuratorowanej przez Magdę Lipską.

Akt otwartego, jawnego i publicznego wyrażania życzeń z okazji Dnia Niepodległości staje się wykładnią aktualnych pragnień, braków, potrzeb, marzeń i wyznawanych wartości. Pojedyncze głosy stawiają prywatną i osobistą wypowiedź naprzeciw wielkiej narodowej narracji zbudowanej wokół słowa niepodległość. Dołączona do życzeń piosenka funkcjonuje jako sygnał, prezent, groźba, znak, wróżba, symbol, intencja, wizja. Życzenia stają się formą krytyki rzeczywistości.

Projekt sonduje twórczy potencjał publiczności w budowaniu programu koncertu i bada ramy artystyczne wydarzeń projektowanych na okoliczności świąt narodowych. Koncert Życzeń jest wypowiedzią w dyskusji na temat roli wykonawcy w procesie powstawania muzyki i próbą rozpoznania możliwości interpretacji zadanej rzeczywistości za pomocą głosu.

Koncepcja i wykonanie - Barbara Kinga Majewska