______________________

Concert of Wishes on the occasion of National Independence Day

performance

duration programmed by audience

The act of publicly voicing one’s wishes on Independence Day is an expression of real wishes, shortcomings, needs, dreams and beliefs. Individual voices tell about private and personal thoughts and feelings vis-à-vis the great national narrative built around the word ‘independence’. The ‘song’ attached to the wishes works as a signal, gift, threat, sign, prophecy, symbol, intention or vision. The wishes become a way to exercise criticism of reality. The project explores the public’s creative potential to build the concert’s programme and examines the artistic framework of events planned for national holidays. Concert of Wishes is a voice in the discussion about the role of the performer in the process of the creation of contemporary music and an attempt to learn about the possibilities of interpreting reality with the voice as medium.

Barbara Kinga Majewska - concept, performance, text

Editions:

2018 - Museum of Modern Art, Warsaw, as part of exhibition Niepodległe curated by Magda Lipska in cooperation with Annett Busch & Marie-Hélène Gutberlet

2017 - Ujazdowski Castle / Centre for Contemporary Art, Warszawa, as part of exhibition Gotong Royong. Things we do together. curated by Marianna Dobkowska

PL

Koncert Życzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości

performans

czas trwania określony przez ilość zgłoszeń nadesłanych w odpowiedzi na open call

Program koncertu stanowią nadesłane w ramach odpowiedzi na open call życzenia, wraz z dołączonymi do nich piosenkami. Zgłoszenia zostają opracowane na głos solo i wykonane podczas performansu w dniu 11 listopada. W 2017 roku performans odbył się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w ramach wystawy Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem kuratorowanej przez Mariannę Dobkowską, Krzysztofa Łukomskiego, a w 2018 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej - Muzeum nad Wisłą w Warszawie w ramach wystawy Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy kuratorowanej przez Magdę Lipską.

Akt otwartego, jawnego i publicznego wyrażania życzeń z okazji Dnia Niepodległości staje się wykładnią aktualnych pragnień, braków, potrzeb, marzeń i wyznawanych wartości. Pojedyncze głosy stawiają prywatną i osobistą wypowiedź naprzeciw wielkiej narodowej narracji zbudowanej wokół słowa niepodległość. Dołączona do życzeń piosenka funkcjonuje jako sygnał, prezent, groźba, metafora, znak, wróżba, symbol. Składanie życzeń przybiera formę krytyki rzeczywistości.

Projekt sonduje twórczy potencjał publiczności w budowaniu programu koncertu i bada ramy artystyczne wydarzeń projektowanych na okoliczności świąt narodowych. Koncert Życzeń jest wypowiedzią w dyskusji na temat roli wykonawcy w procesie powstawania muzyki i próbą rozpoznania możliwości interpretacji zadanej rzeczywistości za pomocą głosu.