______________________

postawić wóz przed koniem | to put the cart before the horse
sound installation

Pamięć ubrania nosi w sobie uczucie nas w nie ubranych. Pamięć piosenki brzmi nami, którzy ją śpiewamy. Najprostszy zabieg zmienia znane na pamięć w słyszane po raz pierwszy, znajome w obce, bliskie w dalekie. Odwrotnie. Włożyć ręce w nogawki, czytać od prawej do lewej, przywędrować ze wschodu na zachód. Postawić wóz przed koniem.

W kompozycji wykorzystany został fragment recenzji (autor nieznany) artykułu Paula Wexlera Yiddish - The Fifteenth Slavic Language: A Study of partial language shift from Judeo-Sorbian to German (pol. Jidysz – piętnasty język słowiański. Studium częściowego przesunięcia językowego z judeołużyckiego do niemieckiego) oraz piosenka harcerska Płonie ognisko i szumią knieje autorstwa Jerzego Brauna.

Barbara Kinga Majewska - koncepcja i realizacja

Instalacja powstała w ramach wystawy wykrój. miasto. tarnów w Tarnowskim Centrum Kultury | BWA Pałacyk Strzelecki | otwarcie wystawy 18/06/2016 r.