_________________________

postawić wóz przed koniem | to put the cart before the horse
sound installation

Tarnowskie Centrum Kultury
BWA Pałacyk Strzelecki
18 czerwca 2016 rok

Pamięć ubrania nosi w sobie uczucie nas w nie ubranych. Pamięć piosenki brzmi nami, którzy ją śpiewamy. Najprostszy zabieg zmienia znane na pamięć w słyszane po raz pierwszy, znajome w obce, bliskie w dalekie. Odwrotnie. Włożyć ręce w nogawki, czytać od prawej do lewej, przywędrować ze wschodu na zachód. Postawić wóz przed koniem.

W kompozycji wykorzystany został fragment recenzji (autor nieznany) artykułu Paula Wexlera Yiddish - The Fifteenth Slavic Language: A Study of partial language shift from Judeo-Sorbian to German (pol. Jidysz – piętnasty język słowiański. Studium częściowego przesunięcia językowego z judeołużyckiego do niemieckiego) oraz piosenka harcerska Płonie ognisko i szumią knieje autorstwa Jerzego Brauna.

Barbara Kinga Majewska - koncepcja i realizacja

Instalacja powstała w ramach wystawy wykrój. miasto. tarnów

Wystawa, której tematem i punktem wyjścia jest moda i ubranie. Grupa artystów i artystek, a także projektantów i projektantek mody z Polski, Austrii i USA stworzyła dzieła sztuki inspirowane opowieściami, które gromadzą się wokół ubrań i mody. Wśród dzieł sztuki dawnej pojawią się m.in.: dziewiętnastowieczna suknia twórcy haute-couture Charles’a Worth’a i wykonany w Rzymie portret Heleny Sanguszkówny autorstwa Antoine’a Bourlarda (Mons) z 1868 roku. Na wystawie pojawią się także dzieła ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Narodowego w Krakowie i Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej a także z prywatnej kolekcji kostiumografki Hanki Podrazy.

Kurator wystawy - Marcin Różyc