______________________

Lukas Ligeti

OBECNOŚĆ / BRAK / ŚLADY. WSPÓŁCZEŚNI ARTYŚCI O ŻYDOWSKIEJ WARSZAWIE (2016)

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Podczas pobytu w Warszawie Lukas Ligeti na bazie rozmów i melodii oraz pieśni żydowskich funkcjonujących w pamięci warszawiaków stworzy notację dźwiękową, która stanie się podstawą do odegrania wraz z innymi muzykami eksperymentalnego utworu. Utwór ten zostanie wykonany 28 listopada o godz. 17:00 w Muzeum POLIN.

Program „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” jest realizowany w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Paweł Szamburski - klarnet
Patryk Zakrocki - skrzypce, altówka, mbira
Mikołaj Pałosz - wiolonczela
Wojciech Kurek - instrumenty elektroniczne
Barbara Kinga Majewska - głos

polin.pl


fot. Bartosz Górka