TO PUT THE CART BEFORE THE HORSE (2016)

sound installation

concept, performance and recording by Barbara Kinga Majewska, based on fragment of the review (author unknown) of the article by Paul Wexler Yiddish - Fifteenth Slavic Language, Study of Partial Language Shift from Judeołużycki to German and the melody of scout song The campfire is burning and the trees are roaring by Jerzy Braun, premiered at WYKRÓJ. MIASTO. TARNÓW Exhibition in Tarnowske Centrum Kultury, BWA Pałacyk Strzelecki

The memory of clothes carries a feeling of us being dressed up in the same clothes. The song's memory is full of voice that sung it. The simplest trick changes that which is remembred into one that is heard for the first time, familiar into foreign, close into remote. Like: to dress ones arms up in pants, to read in direction from right to left, to migrate from east to west.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

POSTAWIĆ WÓZ PRZED KONIEM (2016)

instalacja dźwiękowa

koncept, performans i nagranie - Barbara Kinga Majewska, na podstawie fragmentu recenzji (autor nieznany) artykułu Paula Wexlera Yiddish - The Fifteenth Slavic Language: A Study of partial language shift from Judeo-Sorbian to German (pol. Jidysz – piętnasty język słowiański. Studium częściowego przesunięcia językowego z judeołużyckiego do niemieckiego) oraz piosenki harcerskiej Płonie ognisko i szumią knieje autorstwa Jerzego Brauna, premiera w ramach wystawy WYKRÓJ. MIASTO. TARNÓW w Tarnowskim Centrum Kultury, BWA Pałacyk Strzelecki

Pamięć ubrania nosi w sobie uczucie nas w nie ubranych. Pamięć piosenki brzmi nami, którzy ją śpiewamy. Najprostszy zabieg zmienia znane na pamięć w słyszane po raz pierwszy, znajome w obce, bliskie w dalekie. Odwrotnie. Włożyć ręce w nogawki, czytać od prawej do lewej, przywędrować ze wschodu na zachód. Postawić wóz przed koniem.