CONCERT OF WISHES ON THE OCCASION OF NATIONAL INDEPENDENCE DAY (2017-2019)

Cycle of three performances based on wishes and gift-songs sent by audience in response to open call

2019 — independent event at Zachęta National Art Gallery, Warsaw

2018 — part of exhibition Niepodległe curated by Magda Lipska, Annett Busch & Marie-Hélène Gutberlet at Museum of Modern Art, Warsaw

2017 — part of exhibition Gotong Royong curated by Marianna Dobkowska at Ujazdowski Castle, Centre for Contemporary Art, Warsaw

The program of the concert is created by wishes expressed on the occasion of the National Independence Day and sent by audience in response to the open call. The word 'independence' in given context can refer to the history of the state and nation as well as to the everyday and private independence of each of us. The addressee of sent wishes can be anyone — the loved ones, institutions, animals, enemies, monuments or ourselves. The ‘song’ attached to the wishes works as a signal, gift, threat, sign, prophecy, symbol, intention or vision.

The project explores the public’s creative potential to build the concert’s programme and examines the artistic framework of events planned for national holidays. The premise of the project is to use the creative potential of the audience in building the narration of performance and explore the role of the performer in the process of creating and reinterpreting given reality by means of a voice.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

KONCERT ŻYCZEŃ Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI (2017-2019)

Performans stworzony na podstawie życzeń i piosenek nadesłanych przez publiczność w odpowiedzi na open call

Program koncertu stanowią nadesłane w ramach odpowiedzi na open call życzenia, wraz z dołączonymi do nich piosenkami. Zgłoszenia zostają opracowane na głos solo i wykonane podczas performansu w dniu 11 listopada. W 2017 roku performans odbył się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w ramach wystawy Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem kuratorowanej przez Mariannę Dobkowską, Krzysztofa Łukomskiego, a w 2018 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej - Muzeum nad Wisłą w Warszawie w ramach wystawy Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy kuratorowanej przez Magdę Lipską.

Akt otwartego, jawnego i publicznego wyrażania życzeń z okazji Dnia Niepodległości staje się wykładnią aktualnych pragnień, braków, potrzeb, marzeń i wyznawanych wartości. Pojedyncze głosy stawiają prywatną i osobistą wypowiedź naprzeciw wielkiej narodowej narracji zbudowanej wokół słowa niepodległość. Dołączona do życzeń piosenka funkcjonuje jako sygnał, prezent, groźba, metafora, znak, wróżba, symbol. Składanie życzeń przybiera formę krytyki rzeczywistości.

Projekt sonduje twórczy potencjał publiczności w budowaniu programu koncertu i bada ramy artystyczne wydarzeń projektowanych na okoliczności świąt narodowych. Koncert Życzeń jest wypowiedzią w dyskusji na temat roli wykonawcy w procesie powstawania muzyki i próbą rozpoznania możliwości interpretacji zadanej rzeczywistości za pomocą głosu.