SLAVOX

by Adam Walicki and Karol Radziszewski

performance for voice (Barbara Kinga Majewska), instruments (Adam Walicki, Michał Pepol, Michał Górczyński, Krzysztof Arszyn) actors (Bartosz Gelner, Tomasz Fołtyn), live electronics and video installation

Commissioned by Instalakcje Festiwal at Nowy Teatr in Warsaw

Premiered on June 18, 2016 at Nowy Teatr in Warsaw