MOTHER YES (2018)

video installation with music and text inspired by Marusia Churai and Jacob Louis Schwartz, curated by Sylwia Szymaniak and Sarmen Berlarian at Polish Modern Art Foundation

concept, performance and recording by Barbara Kinga Majewska, video by Oleh Veheria (drone), Michał Matejko (camera) and Wojtek Skrzypczyński (edit), sound by Michał Kupicz

watch

In 1940 a song is written in New York - Yes, My Darling Daughter. The lyrics are a dialogue between a mother and a daughter. The daughter is asking how she should behave on a date: “Mother, may I go out dancing? Yes, my darling daughter / Mother, may I try romancing? Yes, my darling daughter [. . .] Mother, what should be my answer? Yes, my darling daughter [. . .] What if he’ll persist, mama darling, doing things he hadn’t oughta / Mama, what should be my answer? Yes, my darling daughter.”

The melody of Yes, My Darling Daughter was composed by Marusia Churai, a seventeenth-century Ukrainian woman composer. The original lyrics have the mother asking her daughter: “Why, Witch, did you poison Hryts? / Oh mother dear, this I don’t regret! He loved us both, two girls he loved! So a coffin buried in the ground is the reward he got!”

In the early twentieth century, the song emigrates with Ukrainian Jews to the United States. One of their descendants was Jacob Louis Schwartz, to whom the authorship of Yes, My Darling Daughter is ascribed. Schwartz adds new lyrics to the melody originally composed by Churai: “May I go out dancing? Yes, my darling daughter. [...] What if he’ll persist, mama darling, doing things he hadn’t oughta / Mama, what should be my answer? Yes, my darling daughter.”

____________________________________________________________________________________________________________________________________

MATKA TAK (2018)

video instalacja z muzyką inspirowaną piosenką Marusi Churai i Jacoba Louisa Schwartza, kuratorzy - Sylwia Szymaniak i Sarmen Berlarian dla Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

koncept, wykonanie i nagranie Barbara Kinga Majewska, video Oleh Veheria (drone), Michał Matejko (kamera) i Wojtek Skrzypczyński (edycja), dźwięk Michał Kupicz

W 1940 r. w Nowym Jorku powstaje piosenka Yes, My Darling Daughter. Jej tekst ma formę dialogu pomiędzy matką a córką. Córka pyta, jak powinna się zachowywać podczas spotkania z chłopakiem: Czy mogę tańczyć? - Tak. Czy mogę flirtować? - Tak. Czy powinnam się godzić? - Tak. Co odpowiedzieć, jeśli będzie nalegał? - Tak. Co jeśli jego zachowanie będzie niewłaściwe? Tak.

Melodię piosenki Yes, My Darling Daughter skomponowała żyjąca na Ukrainie w XVII wieku poetka Marusia Churai. W oryginale tekst piosenki opowiada o tym, jak w sobotę od rana matka córkę biła: Czemuś, Wiedźmo, Hrycia jadem napoiła? - O, matulu moja! Nie żałuję winy. Dwie nas Hrycio kochał, dwie kochał dziewczyny! Więc taka mu za to, taka mu zapłata, z czterech zbita desek ciasna, ciemna chata!

Na początku XX wieku piosenka emigruje z ukraińskimi żydami do Stanów Zjednoczonych. Ich potomkiem był Jacob Louis Schwartz, któremu przypisuje się autorstwo Yes, My Darling Daughter. Do melodii skomponowanej oryginalnie przez Churai Schwartz dopisuje nowy tekst. Czy mogę tańczyć? - Tak. Czy mogę flirtować? - Tak. Czy powinnam się godzić? - Tak. Co odpowiedzieć, jeśli będzie nalegał? - Tak. Co jeśli jego zachowanie będzie niewłaściwe?

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty".