______________________

refrain

performance for solo voice, tape and video

24'19''

refrain – (from Latin refringere, "to repeat", or Old French refraindre, "to hold back") is a melody and text that are repeated in music, especially in a song, often following a stanza

Maintaining skills that enable working as a professional musician requires regular exercises. These everyday exercises, not meant to be heard by any audience, create private repertoire of sounds and thoughts evoked by them. Rutine of repeating requires holding back from doing anything that is not exercising. Practice makes perfect, when holding back becomes more difficult than repeating itself.

Barbara Kinga Majewska - concept, music, voice, video, performance, text

Premiered at Musica Privata Festival 2018

Art Inkubator, Lódź

PL

refren

performans na głos solo, taśmę i projekcję wideo

24'19''

refren – (z łaciny refringere, "powtarzać", lub starofrancuskiego refraindre, "powstrzymywać się") w pieśni lub piosence jest to powtarzająca się w określonych odstępach czasu melodia i śpiewany na niej tekst, występujące zwykle po zakończeniu zwrotki

Utrzymanie umiejętności pozwalających na wykonywanie zawodu profesjonalnego muzyka wymaga regularnych ćwiczeń. Nieprzeznaczone do słuchania przez publiczność, codzienne ćwiczenia tworzą prywatny repertuar dźwięków i powiązanych z nimi procesów myślowych. Rutyna powtarzania wymaga powstrzymywania się od czegokolwiek innego, co nie jest ćwiczeniem. Ćwiczenie czyni mistrza, kiedy powstrzymywanie się staje się trudniejsze od powtarzania.

Barbara Kinga Majewska - koncepcja, muzyka, głos, video, performance, tekst

Premiera podczas Musica Privata Festival 2018

Art Inkubator, Lódź