______________________

to put the cart before the horse

sound installation

7'56'' loop

The memory of clothes carries a feeling of us being dressed up in the same clothes. The song's memory is full of voice that sung it. The simplest trick changes that which is remembred into one that is heard for the first time, familiar into foreign, close into remote. Like: to dress ones arms up in pants, to read in direction from right to left, to migrate from east to west.

The composition uses a fragment of the review (author unknown) of the article by Paul Wexler Yiddish - Fifteenth Slavic Language, Study of Partial Language Shift from Judeołużycki to German and the melody of scout song The campfire is burning and the trees are roaring by Jerzy Braun.

Barbara Kinga Majewska - concept, voice, tape, text

Shown at WYKRÓJ. MIASTO. TARNÓW Exhibition in Tarnowske Centrum Kultury | BWA Pałacyk Strzelecki on the June 18, 2016.

PL

postawić wóz przed koniem

Pamięć ubrania nosi w sobie uczucie nas w nie ubranych. Pamięć piosenki brzmi nami, którzy ją śpiewamy. Najprostszy zabieg zmienia znane na pamięć w słyszane po raz pierwszy, znajome w obce, bliskie w dalekie. Odwrotnie. Włożyć ręce w nogawki, czytać od prawej do lewej, przywędrować ze wschodu na zachód. Postawić wóz przed koniem.

W kompozycji wykorzystany został fragment recenzji (autor nieznany) artykułu Paula Wexlera Yiddish - The Fifteenth Slavic Language: A Study of partial language shift from Judeo-Sorbian to German (pol. Jidysz – piętnasty język słowiański. Studium częściowego przesunięcia językowego z judeołużyckiego do niemieckiego) oraz piosenka harcerska Płonie ognisko i szumią knieje autorstwa Jerzego Brauna.

Barbara Kinga Majewska - koncepcja, głos, taśma, tekst

Instalacja powstała w ramach wystawy WYKRÓJ. MIASTO. TARNÓW w Tarnowskim Centrum Kultury | BWA Pałacyk Strzelecki | otwarcie wystawy 18/06/2016 r.