LOOK AT ME STANDING (2019)

scenographic performans by Barbara Kinga Majewska (concept, music, voice) and Teoniki Rożynek (music, electronics), part of BUREN FEST at Teatr Studio in Warsaw

Colin Vearncombe, better known as Black, sings in the song "Wonderful life" that you don't have to run or hide. LOOK AT ME STANDING is a suggestion on how not to move and remain visible. One of the ten columns designed by Daniel Buren for Teatr Studio will be used to implement this idea. If, as a colonnade, a dozen of columns only differing in height were to support entablature, balcony or storey of a building, they would lift and hold them crookedly. The single, highest of ten columns, while performing LOOK AT ME STANDING, carries nothing. In resignation from its architectural function, it resembles a lonely column towering over the ruin of a building of which once it was the support. Everything around her remains crooked. She stands straight, doesn't run away, doesn't hide.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

POPATRZ, JAK STOJĘ (2019)

performance scenograficzny Barbary Kingi Majewskiej (koncepcja, muzyka, głos) i Teoniki Rożynek (muzyka, elektronika) pokazywany w ramach BUREN FEST w Teatrze Studio w Warszawie

Colin Vearncombe, znany szerzej jako Black, w piosence „Wonderful life” śpiewa, że nie trzeba uciekać, ani się chować. „Popatrz, jak stoję” jest propozycją, jak nie ruszać się z miejsca i być widocznym. Do jego realizacji posłuży jedna z dziesięciu kolumn zaprojektowanych przez Daniela Burena dla Studio. Jeśli jako kolumnada dziesiątka różniących się od siebie jedynie wysokością kolumn miałaby dźwigać belkowanie, balkon lub kondygnację budynku, dźwigałaby je krzywo. Pojedyncza, najwyższa z dziesięciu kolumn, wykonując performans scenograficzny Popatrz, jak stoję, nie dźwiga nic. W rezygnacji ze swojej funkcji architektonicznej upodabnia się do samotnej kolumny górującej nad ruiną budowli, której podporą kiedyś była. Wszystko wokół niej pozostaje krzywe. Sama stoi prosto, nie ucieka, nie chowa się.